Mi az a mentálhigiéné?

A mentálhigiéné minden olyan tevékenységet magába foglal, amely elősegíti az egyén egészséges lelki életének kialakítását és megtartását. Eszköztárával támogatja és elősegíti a mentális egészséget, valamint a különböző tudományterületek (pszichiátria, pszichológia, szociológia, pedagógia, orvostudomány, teológia) ismereteinek integrálásával a mentális betegségek megelőzésére törekszik. A mentálhigiéné nem áll meg a szavaknál, a mentálhigiéné cselekvéstudomány.

Hogyan segíthet nekem egy mentálhigiénés segítő?

A segítő kapcsolatban a cél olyan biztonságos tér megteremtése, ahol a segítő elfogadásával, érzékenységével és bizalmával más megközelítésben tekinthetek rá elakadásaimra, és ezáltal újra kapcsolódhatok saját erőforrásaimhoz, amelyek stabilitást és növekedést biztosítanak számomra. (Joób-Tésenyi)
Tehát a segítő kapcsolat egy mellérendelő viszony, melyben a segítségért forduló maga talál vissza saját erőforrásaihoz a segítő foglalkozású szakember segítségével.
“…egy olyan esetet sem tudok felmutatni, amelyben az én észérveim bírtak volna tartós változásra bárkit…” (egy segítő foglalkozású szakember)
A segítő kapcsolatban nem tanácsadás folyik, hanem ember az emberrel találkozik és a segítő segítő identitásával, emberségével és szakértelmével próbál hozzájárulni ahhoz, hogy a másik újra kapcsolódhasson saját erőforrásaihoz, saját maga jusson túl elakadásain, hogy ezután újra stabilitást és növekedést érjen el.

Vajon ki a segítő? (Több helyes válasz létezik.)

A mindennapjainkban természetes, hogy néha elakadunk, elfáradunk, nem tudunk erőforrásaink felé nyúlni, ez része az életnek. Sok esetben saját magunk meg tudunk küzdeni a nehézségekkel, vagy éppen családunk, barátaink, a hozzánk közel állók segítenek nekünk. Ilyenkor nem cél, hogy egyből rohanjunk egy szakemberhez.
Aztán van, mikor azt érezzük, hogy segítség lenne, ha egy kívülálló személy, meghallgatna, ha olyasvalakinek beszélhetnék a helyzetemről, aki érzelmileg nem úgy érintett, mint közeli hozzátartozóim. Ez esetben könnyen lehet, hogy egy-két ilyen segítő beszélgetés továbblendíti az életem a stabilitás felé. Van, hogy hosszabban kell dolgozni magamon, de ezek normális emberi jelenségek. Ha egy mentálhigiénés szakember összetettebb elakadással találkozik szakmai kötelessége, hogy a hozzá fordulót adott esetben továbbirányítsa más tudományterületek szakemberei felé, hiszen ő sem kompetens minden területen.

A mentálhigiénés szakember képzés

Magyarországon több egyetemen képeznek mentálhigiénés szakembereket posztgraduális képzés keretein belül (Semmelweis Egyetem – Budapest, Károli Gáspár Református Egyetem – Budapest, Szegedi Tudományegyetem, Debreceni Egyetem, Pécsi Tudományegyetem, Győr – NYME-AK). A két éves képzésre hivatásos segítő szakemberek, segítő foglalkozásúak (orvosok, tanárok, szociális munkások, lelkészek, vezetők) nyernek felvételt. A Semmelweis Egyetemen folyó képzés rendelkezik a legnagyobb múlttal, az iskola rendszerű, posztgraduális mentálhigiénés képzés első koncepcióját Tomcsányi Teodóra dolgozta ki 1986-ban. 1987-ben indult el az első képzési kurzus, az okleveleket 1990-től 2002-ig a Magyar Testnevelési Egyetem bocsátotta ki. A képzés ma már a Semmelweis Egyetem Egészségügyi Közszolgálati Karhoz tartozik.